Tradicija kmetije Podpečan je stara približno 250 let. Trenutno na njej živimo tri generacije. Na naši kmetiji obdelujemo 33 ha zemlje od tega 10 ha koruze, 5 ha žit, ostalo so travniki. V hlevu imamo 85 glav živine od tega 45 krav molznic, večina rjave pasme, ki jo odlikuje odlična kakovost mleka po vsebnosti beljakovin. Tako lahko rečemo, da je naš sir kmetije Podpečan prvinski dar krav.

Naša glavna dejavnost je prireja mleka, dnevno ga na naši kmetiji namolzemo od 700 do 800 litrov.