Naša zgodba

Tradicija kmetije Podpečan je stara več kot 250 let...

Naša hiša je stara približno 120 let, sam priimek Podpečan pa se je v teh krajih pojavil leta 1831. Vsekakor se je v tem koncu kmetovalo skoraj od pamtiveka, že davno pred zemljiško reformo v 18. stoletju.

Trenutno na kmetiji Podpečan živimo tri generacije in obdelujemo 33 ha zemlje. Od tega je 10 ha koruze, 5 ha žit, ostalo so travniki. V hlevu imamo 85 glav živine od tega 45 krav molznic, večina rjave pasme, ki jo odlikuje odlična kakovost mleka po vsebnosti beljakovin. Tako lahko rečemo, da je naš sir kmetije Podpečan prvinski dar krav.

Naša glavna dejavnost je prireja mleka, dnevno ga na naši kmetiji namolzemo od 700 do 800 litrov.